สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2022   67  
2 Sep 2022   79  
3 Sep 2022   88  
4 Sep 2022   70  
5 Sep 2022   75  
6 Sep 2022   79  
7 Sep 2022   76  
8 Sep 2022   67  
9 Sep 2022   52  
10 Sep 2022   75  
11 Sep 2022   50  
12 Sep 2022   69  
13 Sep 2022   64  
14 Sep 2022   61  
15 Sep 2022   61  
16 Sep 2022   74  
17 Sep 2022   51  
18 Sep 2022   45  
19 Sep 2022   55  
20 Sep 2022   58  
21 Sep 2022   52  
22 Sep 2022   71  
23 Sep 2022   66  
24 Sep 2022   34  
25 Sep 2022   39  
26 Sep 2022   55  
27 Sep 2022   58  
28 Sep 2022   58  
29 Sep 2022   61  
30 Sep 2022   66