สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2022   76  
2 Aug 2022   57  
3 Aug 2022   71  
4 Aug 2022   63  
5 Aug 2022   69  
6 Aug 2022   67  
7 Aug 2022   68  
8 Aug 2022   67  
9 Aug 2022   75  
10 Aug 2022   58  
11 Aug 2022   78  
12 Aug 2022   80  
13 Aug 2022   68  
14 Aug 2022   79  
15 Aug 2022   63  
16 Aug 2022   61  
17 Aug 2022   70  
18 Aug 2022   58  
19 Aug 2022   64  
20 Aug 2022   72  
21 Aug 2022   82  
22 Aug 2022   68  
23 Aug 2022   60  
24 Aug 2022   65  
25 Aug 2022   62  
26 Aug 2022   76  
27 Aug 2022   76  
28 Aug 2022   86  
29 Aug 2022   74  
30 Aug 2022   51  
31 Aug 2022   68