สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2022   85  
2 Jul 2022   77  
3 Jul 2022   84  
4 Jul 2022   86  
5 Jul 2022   86  
6 Jul 2022   94  
7 Jul 2022   84  
8 Jul 2022   85  
9 Jul 2022   87  
10 Jul 2022   61  
11 Jul 2022   69  
12 Jul 2022   83  
13 Jul 2022   68  
14 Jul 2022   77  
15 Jul 2022   71  
16 Jul 2022   73  
17 Jul 2022   65  
18 Jul 2022   74  
19 Jul 2022   69  
20 Jul 2022   52  
21 Jul 2022   63  
22 Jul 2022   57  
23 Jul 2022   69  
24 Jul 2022   65  
25 Jul 2022   78  
26 Jul 2022   61  
27 Jul 2022   65  
28 Jul 2022   80  
29 Jul 2022   74  
30 Jul 2022   60  
31 Jul 2022   71