สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2022   81  
2 Jun 2022   90  
3 Jun 2022   185  
4 Jun 2022   193  
5 Jun 2022   74  
6 Jun 2022   77  
7 Jun 2022   70  
8 Jun 2022   74  
9 Jun 2022   91  
10 Jun 2022   92  
11 Jun 2022   99  
12 Jun 2022   95  
13 Jun 2022   91  
14 Jun 2022   78  
15 Jun 2022   77  
16 Jun 2022   72  
17 Jun 2022   89  
18 Jun 2022   72  
19 Jun 2022   65  
20 Jun 2022   68  
21 Jun 2022   42  
22 Jun 2022   39  
23 Jun 2022   71  
24 Jun 2022   66  
25 Jun 2022   58  
26 Jun 2022   75  
27 Jun 2022   68  
28 Jun 2022   79  
29 Jun 2022   84  
30 Jun 2022   83