สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2022   82  
2 May 2022   75  
3 May 2022   82  
4 May 2022   75  
5 May 2022   88  
6 May 2022   86  
7 May 2022   77  
8 May 2022   74  
9 May 2022   90  
10 May 2022   84  
11 May 2022   79  
12 May 2022   71  
13 May 2022   70  
14 May 2022   64  
15 May 2022   78  
16 May 2022   72  
17 May 2022   79  
18 May 2022   63  
19 May 2022   80  
20 May 2022   77  
21 May 2022   76  
22 May 2022   93  
23 May 2022   81  
24 May 2022   77  
25 May 2022   77  
26 May 2022   75  
27 May 2022   81  
28 May 2022   76  
29 May 2022   84  
30 May 2022   72  
31 May 2022   81