สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2022   83  
2 Apr 2022   75  
3 Apr 2022   79  
4 Apr 2022   78  
5 Apr 2022   86  
6 Apr 2022   67  
7 Apr 2022   83  
8 Apr 2022   86  
9 Apr 2022   75  
10 Apr 2022   69  
11 Apr 2022   84  
12 Apr 2022   81  
13 Apr 2022   77  
14 Apr 2022   75  
15 Apr 2022   87  
16 Apr 2022   84  
17 Apr 2022   82  
18 Apr 2022   69  
19 Apr 2022   87  
20 Apr 2022   70  
21 Apr 2022   81  
22 Apr 2022   87  
23 Apr 2022   89  
24 Apr 2022   65  
25 Apr 2022   74  
26 Apr 2022   87  
27 Apr 2022   86  
28 Apr 2022   77  
29 Apr 2022   87  
30 Apr 2022   86