สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2022   65  
2 Mar 2022   61  
3 Mar 2022   65  
4 Mar 2022   68  
5 Mar 2022   64  
6 Mar 2022   72  
7 Mar 2022   80  
8 Mar 2022   89  
9 Mar 2022   67  
10 Mar 2022   75  
11 Mar 2022   78  
12 Mar 2022   66  
13 Mar 2022   65  
14 Mar 2022   77  
15 Mar 2022   68  
16 Mar 2022   68  
17 Mar 2022   74  
18 Mar 2022   69  
19 Mar 2022   65  
20 Mar 2022   73  
21 Mar 2022   105  
22 Mar 2022   83  
23 Mar 2022   81  
24 Mar 2022   77  
25 Mar 2022   72  
26 Mar 2022   80  
27 Mar 2022   72  
28 Mar 2022   63  
29 Mar 2022   74  
30 Mar 2022   77  
31 Mar 2022   87