สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2022   76  
2 Feb 2022   71  
3 Feb 2022   77  
4 Feb 2022   94  
5 Feb 2022   86  
6 Feb 2022   84  
7 Feb 2022   2  
8 Feb 2022   0  
9 Feb 2022   1  
10 Feb 2022   0  
11 Feb 2022   0  
12 Feb 2022   0  
13 Feb 2022   0  
14 Feb 2022   53  
15 Feb 2022   69  
16 Feb 2022   56  
17 Feb 2022   71  
18 Feb 2022   68  
19 Feb 2022   72  
20 Feb 2022   67  
21 Feb 2022   64  
22 Feb 2022   73  
23 Feb 2022   70  
24 Feb 2022   76  
25 Feb 2022   67  
26 Feb 2022   77  
27 Feb 2022   68  
28 Feb 2022   66