สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2022   64  
2 Nov 2022   48  
3 Nov 2022   50  
4 Nov 2022   41  
5 Nov 2022   38  
6 Nov 2022   56  
7 Nov 2022   29  
8 Nov 2022   47  
9 Nov 2022   34  
10 Nov 2022   56  
11 Nov 2022   52  
12 Nov 2022   41  
13 Nov 2022   38  
14 Nov 2022   49  
15 Nov 2022   41  
16 Nov 2022   34  
17 Nov 2022   66  
18 Nov 2022   62  
19 Nov 2022   35  
20 Nov 2022   36  
21 Nov 2022   31  
22 Nov 2022   39  
23 Nov 2022   27  
24 Nov 2022   37  
25 Nov 2022   34  
26 Nov 2022   42  
27 Nov 2022   14  
28 Nov 2022   0  
29 Nov 2022   0  
30 Nov 2022   0