สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2022   56  
2 Oct 2022   56  
3 Oct 2022   61  
4 Oct 2022   48  
5 Oct 2022   35  
6 Oct 2022   44  
7 Oct 2022   37  
8 Oct 2022   47  
9 Oct 2022   31  
10 Oct 2022   56  
11 Oct 2022   60  
12 Oct 2022   36  
13 Oct 2022   28  
14 Oct 2022   39  
15 Oct 2022   46  
16 Oct 2022   28  
17 Oct 2022   39  
18 Oct 2022   51  
19 Oct 2022   55  
20 Oct 2022   47  
21 Oct 2022   35  
22 Oct 2022   41  
23 Oct 2022   50  
24 Oct 2022   42  
25 Oct 2022   46  
26 Oct 2022   35  
27 Oct 2022   45  
28 Oct 2022   55  
29 Oct 2022   53  
30 Oct 2022   62  
31 Oct 2022   60