สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2022   76  
2 Jan 2022   74  
3 Jan 2022   64  
4 Jan 2022   92  
5 Jan 2022   82  
6 Jan 2022   85  
7 Jan 2022   82  
8 Jan 2022   79  
9 Jan 2022   0  
10 Jan 2022   44  
11 Jan 2022   82  
12 Jan 2022   82  
13 Jan 2022   72  
14 Jan 2022   72  
15 Jan 2022   76  
16 Jan 2022   60  
17 Jan 2022   56  
18 Jan 2022   58  
19 Jan 2022   74  
20 Jan 2022   98  
21 Jan 2022   85  
22 Jan 2022   91  
23 Jan 2022   89  
24 Jan 2022   92  
25 Jan 2022   102  
26 Jan 2022   82  
27 Jan 2022   94  
28 Jan 2022   83  
29 Jan 2022   84  
30 Jan 2022   83  
31 Jan 2022   70