สายเคเบิล Betaflam FR MI / แกนเดี่ยว

รหัสสินค้า 9778

ชื่อ : สายเคเบิ้ล Betaflam FR MI / แกนเดี่ยว
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
สายเคเบิ้ล Betaflam FR MI / แกนเดี่ยว

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 2110 คน

     สายไฟทนไฟฉนวนเป็นชนิดฮิวเรดิเอชั่นครอสลิ้งค์ อันทำให้คุณสมบัติทางกลดีขึ้น, เส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กกว่าเทียบกับ XLPE ของสายไฟฉนวนมีสีแดง,ดำ เพื่อง่ายสำหรับสายเฟส และนิวทรอล