Betaflam FR MI Cables/Single Core

คำค้นหา :

 

 

สายไฟทนไฟฉนวนเป็นชนิดฮิวเรดิเอชั่น ครอสลิ้งค์ อันทำให้คุณสมบัติทางกลดีขึ้น, เส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กกว่าเทียบกับ XLPE ของสายไฟฉนวนมีสีแดง,ดำ เพื่อง่ายสำหรับสายเฟส และนิวทรอล