สายเคเบิ้ล Betaflam FR MI

รหัสสินค้า 9777

ชื่อ : เคเบิ้ลแกลน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เคเบิ้ลแกลน

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 1889 คน

สายไฟทนไฟ FR MI ทำให้นักออกแบบประหยัดพื้นที่การติดตั้งสูงสุด พื้นที่จำกัดสามารถใช้งานได้สูงสุดจากสายนี้