เคเบิ้ลแกลน

รหัสสินค้า 3575

ชื่อ : เคเบิ้ลแกลน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เคเบิ้ลแกลน

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 1188 คน

          เคเบิ้ลแกลน Cable Gland คืออุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมา ให้ทำหน้าที่ยึดสายไฟฟ้าประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สายไฟฟ้ากำลัง (Power Cables), สายไฟควบคุม (Control Cables), สายสัญญาณสำหรับเครื่องมือวัด (Instrumentation Cables), สายสัญญาณ (Data Cables) และสายระบบสื่อสาร (Telecommunication Cables) เข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ โดยจะต้องป้องกัน แรงดึงรั้งสายไฟฟ้าไม่ให้หลุดหรือขยับได้ ช่วยยึด สายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและแข็งแรง

CABLE GLAND  ยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

   • มีความทนทานต่อเปลวไฟที่อาจลุกลามขึ้นได้ (Fire-Stop) มีความทนทานต่อการป้องกันการระเบิดที่อาจเกิดขึ้นในบางระดับได้ (Explosion Proof) 
   • เป็นอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบสายดิน เพื่อลดระดับ หรือกำจัดสัญญาณรบกวนและคลื่นความถี่วิทยุ ได้ (EMI and RFI Shielding) 
   • ช่วยลดแรงตึงของสายไฟฟ้าที่ยึดเข้าหากัน (Wire Mesh) 
   • ช่วยป้องกันมิให้น้ำ น้ำมัน หรือของเหลวเข้าไป ภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อร่วมกันได้ (Liquid Tight)  ช่วยกั้นและแยกพื้นที่เป็น 2 ส่วนออกจากกัน เพื่อป้องกันมิให้ไอระเหยของแก๊สสามารถผ่าน ไปได้ (Sealing) ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกใช้ เคเบิลแกรนด์ให้เหมาะสมกับประเภทและขนาดของ สายไฟฟ้า และสภาพแวดล้อมที่จะนำไปใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เคเบิลแกรนด์ได้รับความเสียหาย ซึ่งจะ ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะได้รับความเสียหาย และอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ปฏิบัติงาน